Spreekuren in Het Badhuis

SPREEKUUR SOCIAAL WIJKTEAM

Iedere dinsdagmorgen, tijdens de koffie-inloop, is er tussen 11.00 en 12.00 uur spreekuur van Wijkteam Vivera. Als u gebruik wilt maken van het spreekuur dan dient u hiervoor een afspraak te maken. U kunt bellen hiervoor naar 078 7708181.

Het wijkteam pakt signalen op en helpt u (thuis) verder als dat nodig is. Eén van de teamleden is de vaste contactpersoon in Het Badhuis. Er zijn diverse soorten vragen die kunnen spelen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Ik kan niet goed rondkomen met mijn inkomen, hoe krijg ik dat weer op orde?
 • Wie kan mij ondersteunen bij een aanvraag voor een voorziening?
 • Wij hebben thuis veel ruzie, hoe kunnen we de rust herstellen?  
 • Wie kan mij helpen bij mijn aanvraag voor een voorziening of PGB?
 • De zorg voor mijn partner wordt me te zwaar, hoe kan ik ondersteuning organiseren?  
 • Hoe voorkom ik dat ik mijn huis uitgezet wordt?
 • Ik voel mij vaak eenzaam, ik wil uit mijn isolement komen

SPREEKUUR SCHULDHULPMAATJE 

Iedere dinsdagmorgen, tijdens de koffie-inloop, is er tussen 10.00 en 12.00 uur iemand aanwezig van Schuldhulpmaatje. Lukt het u niet meer om overzicht te krijgen in uw financiële situatie, kom gerust vrijblijvend langs!

DIGITAAL SPREEKUUR

HULP EN UITLEG LAPTOP / TABLET / TELEFOON

Heb je problemen met laptop, tablet of telefoon, kom langs in Het Badhuis op dinsdag van 10.00-12.00 uur. De koffie staat klaar!

EERSTE HULP BIJ KLEINE LETTERS

Voor hulp bij:

 • Het aanvragen van DIGID
 • De Sparen-Door-Besparen-app
 • Toegang tot digitale overheidsloketten
 • Telebankieren
 • Het aanvragen van toeslagen
 • Het aanvragen van kwijtschelding
 • Het schrijven van een officiële brief
 • Bezwaar maken

Zit u weleens met uw handen in het haar? Wat moet je doen met een brief die je niet begrijpt? Kent u uw rechten? Bent u bekend met alle voorzieningen op juridisch vlak? Begrijpt u alle kleine lettertjes? De juridische, de financiële en de digitale wirwar. Hoe zorg je dat je er niet in verstrikt raakt? Hiervoor kunt u terecht op het spreekuur van ‘Eerste Hulp Bij Kleine Letters’ op dinsdag van 10.00-12.00 uur.

SPREEKUUR WIJK- EN JEUGDVERPLEEGKUNDIGE

Iedere donderdag van 11.00-12.00 uur kunt u terecht bij het wijkverpleegkundig- en jeugdspreekuur. Dit is nog niet opgestart, houd de site in de gaten wanneer de verpleegkundige er weer is.


Contact

Buurtwerker: Gerben Bremmer

gerbenbremmer@hetbadhuis-zwijndrecht.nl 

Coördinator: Ria van Beuzekom

contact@hetbadhuis-zwijndrecht.nl

Adres Het Badhuis

Prins Hendrikstraat 2

Zwijndrecht

Telefoon 078 78 50 503